+48 605 261 036

Wybierz swój język

Klauzula Informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informuję Panią/Pana że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Przyrodnicza na Roztoczu (dalej: „Akademią”), adres: ul Miodowa 9 m 7, 22-470 Zwierzyniec
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Korzystający z naszego serwisu pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Akademię wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.
 4. Na naszej stronie używamy technologii pliki cookies.
 5. Strona nie posiada funkcjonalności pozwalającej na zbieranie danych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Kontakt z organizatorem odbywa się za pośrednictwem telefonu i adresu e-mail, który widnieje w zakładce kontakt.
 6. Kontaktując się z organizatorem poprzez telefon lub adres e-mail, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania wyprawy turystycznej. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  1) zgody – osoby, której dane dotyczą i która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 pkt lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  albo
  2) prawnie uzasadnionego interesu Akademii, przez który należy rozumieć możliwość prowadzenia korespondencji elektronicznej z potencjalnym klientem, kontrahentem czy beneficjentem ofert turystycznych obsługiwanych przez Akademię. Przez prawnie uzasadniony interes Akademii należy rozumieć również przetwarzanie danych osobowych w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami i związane z powyższym zabezpieczenie niezbędnych danych do prowadzenia postępowań sądowych (art. 6 ust. 1 pkt lit. f RODO).
 7. W zależności od celu, podanie danych osobowych:
  1) jest dobrowolne, niemniej konieczne do prowadzenia korespondencji niezbędnej do organizacji imprez turystycznych. W przypadku odmowy ich podania Akademia nie będzie w stanie zrealizować ww. czynności.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone. Pani/Pana dane osobowe będą przez Nas przetwarzane w zależności od podstawy przetwarzania – do czasu wycofania wyrażonej zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
 9. Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do Akademii to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu albo wycofania wyrażonej zgody. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator (Akademia) naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Skip to main content